Układy sterowania

Optymalny dobór podzespołów. Kompromis ceny w stosunku do możliwości funkcjonalnych.

Systemy rejestracji

Rejestracja i monitoring wybranych wielkości fizycznych oraz parametrów pracy urządzeń technologicznych.

Serwis
Świadczymy usługi serwisowe na terenie całego kraju. Napisz do nas!

Układy sterowania

Kompleksowa obsługa w zakresie kompletacji dystrybucji, montażu
oraz serwisie sprzętu dla procesów technologicznych w przemyśle spożywczym.

- sterowniki / układy sterowania dla komór wędzarniczo-parzelniczych
- sterowniki / układy sterowania dla komór klimatycznych / dojrzewalniczych
- sterowniki / układy sterowania dla komór suszarniczych
- sterowniki / układy sterowania dla komór defrostacyjnych
- sterowniki / układy sterowania dla masownic i mieszałek
- sterowniki / układy sterowania dla autoklawów

Optymalny dobór podzespołów. Kompromis ceny w stosunku do możliwości funkcjonalnych.

Układy sterowania wsparte systemami monitorującymi parametry procesu (czas pracy,
parametry zadane i odczytane, identyfikacja produktu poddanego obróbce, zdarzenia
awaryjne podczas procesu). Dokumentacja procesu zgodna z wymaganiami służb HACCP

Oferta bazuje na urządzeniach firmy MIKSTER. Obejmuje montaż nowych układów
jak i remonty używanych.