Zematic

Baner Zematic

Systemy rejestracji klimatu

Systemy rejestracji klimatu: temperatura i wilgotność

Rozproszone systemy oparte na sieci czujników I central rejestrujących do zastosowania w przemyśle spożywczym (hale produkcyjne, magazynowe i mroźnicze). System wyposażony w funkcje monitoringu, archiwizacji danych oraz w specjalne funkcje alarmowe GSM czy e-mail. Obszerna dokumentacja zgodna z wymaganiami służb HACCP.

  • Systemy w wykonaniu radiowy
Usługi wzorcowania / sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń – możliwość przeprowadzenia badań w siedzibie klienta.

Systemy rejestracji wielkości fizykochemicznych:

  • ciśnienie / podciśnienie / różnica ciśnień,
  • pH,
  • poziom cieczy,
  • przepływ (wartość chwilowa),
  • parametry sieci (natężenie, napięcie, częstotliwość, rezystancja),
  • inne wielkości przetwarzane na sygnał 4..20 mA,